Medzinárodné stretnutie Zbojníkov

Poslanie:

Poslaním podujatia je prostredníctvom bohatého kultúrneho programu a využitia zbojníckeho motívu oživiť tradície a zvyky typické pre región Terchovej. Zároveň tým ponúkame možnosť pre širokú verejnosť zúčastniť sa na jedinečnom projekte, ktorý spája moderné prvky s tradičnými. Ide tak o podujatie, ktoré je svojho druhu na Slovensku výnimočným.

Vízia:

Medzinárodné stretnutie zbojníkov v Terchovej si do budúcnosti kladie za cieľ rozširovať svoju zbojnícku družinu aj za našimi hranicami. Okrem toho, sprístupniť akciu pre širokú verejnosť a  ponúknuť  každý rok zaujímavejší a pestrejší program obohatený o rôzne sprievodné programy.

Ciele:

Cieľom podujatia je poskytnúť širokej verejnosti bohatý kultúrny program, ktorý prepája tradície s modernými prvkami. V neposlednom rade nám záleží na tom, aby návštevník z nášho podujatia odchádzal plný dojmov a zážitkov, a to aj vďaka rôznym hrám či súťažiam, a aby sa na naše podujatie rád vracal. Veríme, že predovšetkým návštevníci Medzinárodného stretnutia zbojníkov v Terchovej ocenia udržiavanie a šírenie tradícií, zábavu na podujatí a v neposlednom rade sa zoznámia s rôznymi remeslami a tradične varenými netradičnými jedlami. Samotná obec Terchová sa práve vďaka takýmto akciám môže zviditeľniť a stať sa tak atraktívnejšou, pre nových turistov.

Vo vybudovanej gastro zóne budú predávať dobrovoľníci a návštevníci kúpou akéhokoľvek nápoja a grilovaného jedla prispejú na výťažok, ktorý bude použitý na vopred určené charitatívne účely alebo na podporu OZ, ktoré prezentuje kultúru. Terchovské národné divadlo, Terchovská muzika.

Dramaturgia:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na svoje si prídu milovníci moderného umenia, ktoré odprezentujú viaceré hudobné skupiny. Nezabúdame však ani na naše tradičné folklórne telesá, ktoré zastupujú slovenské tradície a zvyky.

X