Informácie pre súťažiacich / zbojníkov

Miesto:

Amfiteáter Nad Bôrami, Terchová