Informácie pre súťažiacich / zbojníkov

ORGANIZÁTORI

SaAli s.r.o.

agentúra L- PEGAS

agentúra FUN SPORT – Liptovskí zbojníci

OZ LC BB-ZV Crystal

Miesto

Amfiteáter Nad Bôrami, Terchová

Záštita

Obec Terchová, miestne kultúrne stredisko Terchová