KONTAKT

Kontakt pre návštevníkov:

Informácie získate na:

  • čísle 0911 284 100
  • mailovej adrese: saali@saali.sk
Kontakt pre súťažiacich / zbojníkov:

Prihlášky posielajte do 1.6.2017:

V prihláške uveďte:

  • počet členov súťažnej družiny
  • názov súťažnej družiny
  • región, ktorý zastupujete (obec, fol. súbor a pod.)
  • v čom budete súťažiť ( varenie guľášu alebo grilovanie špeciality)
  • na mailovú adresu: saali@saali.sk
Kontakt pre remeselníkov a predajcov, (atrakcie):

Predajné miesto si môžete rezervovať do 1.6.2017:

  • SaAli s.r.o. – Alica Mitterová
  • telefonicky: +421 911 284 100
  • e-mailom: saali@saali.sk

Miesto konania akcie

Amfiteáter Nad Bôrami, Terchová